Pomoc psychologiczna

Psycholog udzielający porady może diagnozować, oceniać i pomagać w rozwiązaniu trudności przystosowawczych, takich jak radzenie sobie ze stresem życia codziennego. Porada bardziej skupia się na wzmacnianiu zasobów (mocnych stron) osoby, usuwaniu przeszkód na drodze do jej rozwoju oraz udzieleniu wsparcia, niż na przezwyciężaniu zaburzeń czy deficytów, będących w centrum uwagi psychologii klinicznej. Psycholog udzielający porady może pomóc rozeznać się w trudnej sytuacji pacjenta/klienta, wykonać testy badające np. osobowość, czy pomóc w nabywaniu nowych umiejętności w formie warsztatu np. asertywności, umiejętności społecznych, komunikacji. Może również udzielać wskazówek, rad i podpowiedzi odnośnie możliwości rozwiązania trudnej sytuacji, co istotnie odróżnia psychologa udzielającego porady od psychologa w roli psychoterapeuty (psychoterapeuta nie udziela rad wcale lub robi to rzadko, a raczej pomaga pacjentowi/klientowi poszukiwać własnych rozwiązań).

Pomoc psychologiczna jest to pomoc na pierwszej linii, której celem jest emocjonalne wsparcie i ustabilizowanie osoby doświadczającej silnie stresowego lub kryzysowego wydarzenia.

Metody stosowane w terapii

By wesprzeć emocjonalnie pacjenta, ale także pomóc w walce ze stresem czy innymi kryzysowymi wydarzeniami – stosuję niżej wymienione metody, które zapewniają skuteczność prowadzonej terapii.

anxiety

Dialog Motywujący

Brak motywacji nie wpływa korzystnie na wprowadzanie zmian. Dlatego też w swojej terapii wykorzystuję metodę dialogu motywującego. To jedna z metod stosowana podczas terapii, która opiera się na współpracy. Jest to styl rozmowy, którego zadaniem jest umocnienie wewnętrznej motywacji u pacjenta. Celem stosowania przeze mnie dialogu motywującego jest przede wszystkim zaangażowanie rozmówcy w działanie przynoszące zamierzone skutki.

training

Badania Odporności MTQ48 i MTQ48 SPORT

W swojej pracy wykorzystuję również badania odporności psychicznej, czyli kwestionariusze psychometryczne, takie jak MTQ48 oraz MTQ48 SPORT (dla osób uprawiających sport wyczynowy). To test, który zbada także zaangażowanie, kontrolę, pewność siebie czy dostrzeganie szans, ale także uświadomi mocne strony pacjenta, pozwoli na lepsze zarządzanie sobą oraz pozwoli na zidentyfikowanie wszelkiego rodzaju cech, które stoją na przeszkodzie do osiągnięcia sukcesu.

brain

Mindfulness i trening uważności

Jak pomagam osobom, które nie radzą sobie z negatywnymi emocjami oraz stresem? Wykorzystuję do tego mindfulness, czyli trening uważności. Są to ćwiczenia umysłu, które pomogą w wcale między innymi z depresją czy zaburzeniami odżywiania. Mindfulness to skierowanie uwagi na to, czego doznajemy w konkretnej chwili, tego, czego doznajemy tu i teraz. Nie zastanawiamy się nad przeszłością czy przyszłością, skupiamy się na trwającej chwili. Pozwala to na odsunięcie emocji na bok i spojrzenie na świat bez ukształtowanych wcześniej myśli.