Konsultacje kryzysowe

Kryzys jest reakcją na wydarzenie krytyczne, które z subiektywnego punktu widzenia przerasta możliwości poradzenia sobie. Istotą jest subiektywna ocena sytuacji a nie obiektywne wydarzeni, sam fakt wystąpienia wydazenia kryzysowego nie przesądza o doświadczeniu kryzysu psychologicznego.

Sama reakcja na wydarzenie krytyczne pociąga za sobą konsekwencje w postaci czasowego zaburzenia funkcjonowania osoby na poziomie emocjonalnym, poznawczym i behawioralnym, jak również często występują objawy somatyczne.

Jeśli mierzysz się z sytuacją krytyczną, wywołującą bezradność, poczucie niemożliwości poradzenia sobie, odczuwasz dyskonfort emocjonalny, wysokie napięcie, paraliż funkcjonowania a może tracisz kontrolę na życiem, a twoja energia zaczyna się wyczerpywać to zapraszam na konsultacje, podczas których ustabilizujemy dyskonfort emocjonalny, i sięgniemy do zasobów które posiadasz (albo odkryjemy na nowo nowe możliwości działania).

Metody stosowane w terapii

Podczas trudnych, życiowych sytuacji świadczę usługi z zakresu konsultacji kryzysowych. Proces pomocy polega na zastosowaniu między innymi niżej wymienionych metod.

anxiety

Dialog Motywacyjny

Dialog motywacyjny to stosowana przeze mnie metoda, która opiera się na współpracy psychologa oraz rozmówcy. Celem zastosowania tego narzędzia podczas sesji terapeutycznych jest między innymi zaangażowanie pacjenta w wewnętrzną motywację. Wewnętrzna motywacja przyczyni się do wprowadzenia w życiu pacjenta między innymi korzystnych zmian, które wpłyną odpowiednio na poprawienie kondycji psychicznej.

training

Badania Odporności MTQ48 i MTQ48 SPORT

Jak zbadać odporność psychiczną? Możemy to zrobić poprzez kwestionariusze psychometryczne, takie jak MTQ48 czy MTQ48 SPORT, który sprawdzi się dla osób uprawiających sporty wyczynowe. Badanie to wskaże między innymi odporność psychiczną pacjenta, ale także jego mocne strony czy cechy niepożądane.

brain

Mindfulness i trening uważności

Negatywne emocje, nadmierny stres? Podczas naszej konsultacji wykorzystamy metodę mindfulness, czyli treningu uważności. Pozwala ona na skoncentrowaniu się na tu i teraz, a nie wybieganiu w przyszłość czy zastanawianiu się nad przeszłością. To również metoda, która pozwoli na obiektywne spojrzenie na daną sytuację.